Coș: 0.00
0

Autori

Popa-2429.jpg

Livia Popa


LIVIA POPA este asistent universitar doctor la Fcultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative unde predă cursul de comunicare în limba engleză. Este absoventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti cu lucrarea Reccurrent Medieval Symbols in Ted Hughs’ Poetry. Domeniile de interes sunt semiotica, simbolul şi cultura Evului Mediu. Ulterior, o mai veche pasiune a f[cut-o să-şi îndrepte atenţia spre Analiza critică a discursului, finalizîndu-şi studiile doctorale cu teza Discursul puterii în post-criza globală. A fost mai bine de zece ani membră a Cenaclului de poezie Haiku şi este membră a Fundaţiei Nicolae Titulescu.