Coș: 0.00
0

Autori

Codrescu-2375.jpg

Anne-Marie Codrescu


Conferenţiar universitar la SNSPA, doctor în filologie cu teza L’espace clos chez Albert Camus (2001), ANNE-MARIE CODRESCU are o activitate didactică de 40 de ani în domeniul culturii şi civilizaţiei franceze. A predat cursuri în care a abordat universul romanului francez contemporan din perspectiva spaţiului, propunând grile de lectură, de analiză şi interpretare simbolică spaţio-temporală. Domeniile sale prioritare de cercetare din ultimii 10 ani sunt comunicarea interculturală şi mediatică, comunicarea narativă şi receptarea creaţiei literare, metodologia şi evaluarea competenţelor de limba franceză. Aceste direcţii de cercetare sunt sintetizate în cartea Communication interculturelle et discours mediatiques (2009). Elementul novator şi contribuţia personală la dezvoltarea domeniului constau în elaborarea metodologiei unei pedagogii interculturale şi în abordarea interdisciplinară a actualităţii reflectate în documentele media. Din anul 2008 este profesor invitat la Universitatea «Lumière» Lyon 2, cursurile sale din cadrul masteratului „Humanitaire et Solidarité” organizat de Institut de la Communication fiind axate pe teme precum descoperirea celuilalt şi rolul stereotipurilor în comunicarea interculturală. Activitatea de mediator cultural şi implicarea în activităţi ştiinţifice internaţionale au fost apreciate cu distincţia Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” (2001) acordată prin decret al Ministerului Educaţiei Naţionale al Republicii Franceze. Este membru al asociaţiei acestui ordin (AMOPA), iar din anul 2009 este membru fondator şi vice-preşedinte al Asociaţiei Culturale „Irina Izverna-Tarabac şi Irina Mavrodin“.