Coș: 0.00
0

Autori

Frunzaru-2386.jpg

Valeriu Frunzaru


VALERIU FRUNZARU este conferenţiar şi prodecan la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, unde predă cursuri şi seminarii din anul 2000. Experienţa didactică este dublată de experienţa în cercetare, domeniile sale de interes fiind ocuparea forţei de muncă, educaţia şi valorile sociale (cu accent pe valorile materialiste). A participat la numeroase cercetări pe teme precum accesul şi echitatea în învăţământul superior, aşteptările studenţilor de la facultate şi de la piaţa muncii sau valorile materialiste şi atitudinile studenţilor faţă de învăţământul vocaţional. Este interesat, cu precădere, de redefinirea rolului universităţii ca instituţie de învăţământ orientată către piaţa muncii şi către nevoile comunităţii, în general. De asemenea, activitatea sa de cercetare include şi studierea impactului reţelelor sociale online asupra utilizatorilor, în special impactul acestora asupra studenţilor. A coordonat sau a fost membru în echipe de cercetare care au realizat studii calitative sau cantitative pentru Banca Mondială, instituţii de cercetare a pieţei, instituţii publice, sindicate sau ONG-uri.