Coș: 0.00
0

Politici publice privind echitatea în învăţământul superior: impactul burselor sociale şi al locurilor speciale pentru absolvenţii de licee din mediul rural

Autor: Adrian Curaj, Diana-Maria Cismaru, Nicoleta Corbu, Cristina-Ramona Fiţ, Valeriu Frunzaru, Delia Gologan, Cezar Mihai Hâj, Anca Mărgineanu, Ana-Maria Stăvaru, Oana Ştefăniţă

ISBN: 978-973-711-626-0

An apariție: 2020

Nr. pagini: 248

Format: 17 x 24 cm

PREȚ: 20,06 Lei

Limbă: română


România se confruntă cu o rată mare a abandonului atât la nivel preuniversitar, cât şi la nivel universitar, motiv pentru care politicile de echitate pentru învăţământul superior ar trebui să fie o prioritate pentru factorii decizionali. Diversitatea corpului studenţesc trebuie să reflecte diversitatea populaţiei din România, în special în ceea ce priveşte...

Produsul nu este în stoc

România se confruntă cu o rată mare a abandonului atât la nivel preuniversitar, cât şi la nivel universitar, motiv pentru care politicile de echitate pentru învăţământul superior ar trebui să fie o prioritate pentru factorii decizionali. Diversitatea corpului studenţesc trebuie să reflecte diversitatea populaţiei din România, în special în ceea ce priveşte tinerii din medii dezavantajate socio-economic, absolvenţii de licee din mediul rural, tinerii cu dizabilităţi, tinerii de etnie romă etc.

Pentru a creşte accesul, participarea şi totodată numărul de absolvenţi de învăţământ superior, România a implementat o serie de politici naţionale de sprijin pentru studenţi, precum acordarea de burse sociale şi locuri speciale pentru absolvenţii de licee din mediul rural şi tinerii de etnie romă.

Studiul de faţă prezintă impactul politicilor de acordare a burselor sociale şi de alocare a locurilor speciale pentru absolvenţii de licee din mediul rural, oferind prilejul cititorilor de a îşi forma o opinie cu privire la eficienţa acestor politici, propunând în acelaşi timp şi o serie de recomandări de îmbunătăţire a implementării lor la nivel instituţional şi naţional.

 

DIANA-MARIA CISMARU este doctor în sociologie, conferenţiar la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice şi director al Departamentului Relaţii Publice din Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti. Coordonează două programe masterale în cadrul facultăţii: Comunicare şi Relaţii Publice şi Social Media şi Marketing Online. Este autor sau coautor al mai multor volume apărute la Editura Comunicare.ro, respectiv Tritonic: Relaţii Publice – coeziune şi eficienţă prin comunicare (2011), Organizaţia inteligentă (2009), Comunicarea internă în organizaţii (2008), Social media şi managementul reputaţiei (2012) şi coordonator al volumelor colective: Innovation and organizational learning (Tritonic, 2014), Antreprenoriatul şi performanţa în afaceri (Comunicare.ro, 2013) şi TeleRomânia în zece zile (cu Ion Drăgan, Tritonic, 2008). A participat ca expert în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, dintre care: Internaţionalizare, echitate şi management universitar pentru un învăţământ superior de calitate (POS-DRU, implementat de UEFISCDI, 2014), HER – Antreprenoriat pentru resurse umane (POS-DRU, implementat de SNSPA, 2012–2013), Politici publice fundamentate în învăţământul superior (PODCA, implementat de UEFISCDI, 2013), Scrutinizing the impact of CCS communication on general and local publics (ERA–NET/CNMP, 2009–2010), Parteneriate orizontale şi verticale pentru creşterea accesului în învăţământul superior (POS-DRU, implementat de SNSPA, 2010–2013). A realizat un stagiu de cercetare la George Washington University în 2011, în urma căruia a iniţiat şi dezvoltat laboratorul de cercetare Organizational Learning. Alte domenii spre care se orientează ca cercetător şi expert sunt managementul reputaţiei online, impactul social media asupra spaţiului public, optimizarea comunicării organizaţionale, e-learningul şi metodele inovative de predare. Este coordonator al revistei online studenţeşti Conexiuni şi blogger (Cuvintele atrag realul – din 2008).

NICOLETA CORBU este profesor universitar doctor în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA. În acelaşi timp coordonează, în calitate de director executiv, Centrul de Cercetare în Comunicare din cadrul facultăţii. Are un doctorat în sociologie; a beneficiat de o bursă de cercetare Fulbright în Statele Unite (University of Georgia, 2008-2009), iar în prezent este Fulbright Ambassador în România. În 2012, a fost visiting professor la Florida Gulf Coast University. A publicat cărţi în domeniile: studii europene (Identity and Intercultural communication, 2014, coeditor; The Crisis of the European Union. Identity, Citizenship, and Solidarity Reassessed, 2013, coeditor), teorii ale comunicării (Istoria comunicării, 2007, coautor), comunicare politică (Telepreşedinţii. Radiografia unei campanii electorale, 2011, coautor), semiotică publicitară (Brandurile globale. O perspectivă cros-culturală, 2009), educaţie (Învăţământul universitar din românia. Dialog cu elevii, studenţii şi profesorii, 2013, coautor; Acces şi echitate în învăţământul superior din România. Dialog cu elevii şi studenţii, 2011, coautor). A publicat mai mult de 40 de articole ştiinţifice şi capitole de cărţi. În prezent, domeniile sale de interes academic sunt legate de identitatea europeană, sfera publică europeană, framing, politici educaţionale, metode de cercetare. 

 

VALERIU FRUNZARU este conferenţiar şi prodecan la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, unde predă cursuri şi seminarii din anul 2000. Experienţa didactică este dublată de experienţa în cercetare, domeniile sale de interes fiind ocuparea forţei de muncă, educaţia şi valorile sociale (cu accent pe valorile materialiste). A participat la numeroase cercetări pe teme precum accesul şi echitatea în învăţământul superior, aşteptările studenţilor de la facultate şi de la piaţa muncii sau valorile materialiste şi atitudinile studenţilor faţă de învăţământul vocaţional. Este interesat, cu precădere, de redefinirea rolului universităţii ca instituţie de învăţământ orientată către piaţa muncii şi către nevoile comunităţii, în general. De asemenea, activitatea sa de cercetare include şi studierea impactului reţelelor sociale online asupra utilizatorilor, în special impactul acestora asupra studenţilor. A coordonat sau a fost membru în echipe de cercetare care au realizat studii calitative sau cantitative pentru Banca Mondială, instituţii de cercetare a pieţei, instituţii publice, sindicate sau ONG-uri.
 

 

 

 

 

OANA ŞTEFĂNIŢĂ este asistent universitar doctor în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA). A beneficiat de o bursă de cercetare Fulbright în cadrul University of Georgia, USA, şi a publicat numeroase contribuţii academice pe teme legate de comunicarea de masă, europenizare, dezvoltare. Este membră a laboratorului de Cogniţie socială şi Comunicarea emoţiilor, afiliat Centrului de Cercetare în Comunicare şi sociolog în cadrul proiectului „Starea Naţiunii, Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice”.

 

De acelaşi autor:

Recomandări: